logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Thương hiệu  Panasonic  Máy lạnh Panasonic

Máy lạnh Panasonic

Chọn theo Nhu cầu
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 2.5 HP CU/CS-Z24VKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 2.5 HP CU/CS-Z24VKH-8
37.400.000 ₫
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1.5 HP CU/CS-Z18VKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1.5 HP CU/CS-Z18VKH-8
27.300.000 ₫
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1.5 HP CU/CS-Z12VKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1.5 HP CU/CS-Z12VKH-8
18.600.000 ₫
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 2 HP CU/CS-YZ18UKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 2 HP CU/CS-YZ18UKH-8
24.700.000 ₫
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1 HP CU/CS-Z9VKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1 HP CU/CS-Z9VKH-8
15.900.000 ₫
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1.5 HP CU/CS-YZ12WKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1.5 HP CU/CS-YZ12WKH-8
16.200.000 ₫
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1 HP CU/CS-YZ9WKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1 HP CU/CS-YZ9WKH-8
13.200.000 ₫
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12XKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12XKH-8
10.850.000 ₫
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XPU9XKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XPU9XKH-8
8.850.000 ₫
Máy Lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18VKH-8
Máy Lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18VKH-8
16.900.000 ₫
Máy Lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24UKH-8
Máy Lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24UKH-8
23.500.000 ₫
Máy Lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8
Máy Lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8
16.600.000 ₫
Máy Lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24VKH-8
Máy Lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24VKH-8
24.200.000 ₫
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18VKH-8
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18VKH-8
19.000.000 ₫
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
26.000.000 ₫
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8
19.290.000 ₫
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-U24VKH-8
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-U24VKH-8
30.300.000 ₫
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-U18VKH-8
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-U18VKH-8
21.390.000 ₫
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12VKH-8
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12VKH-8
13.500.000 ₫
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-U9VKH-8
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-U9VKH-8
11.390.000 ₫
Máy lạnh Panasonic S-55PF1H5
Máy lạnh Panasonic S-55PF1H5
37.800.000 ₫
Máy lạnh Panasonic S-45PF1H5
Máy lạnh Panasonic S-45PF1H5
31.700.000 ₫
Máy lạnh Panasonic S-35PF1H5
Máy lạnh Panasonic S-35PF1H5
30.700.000 ₫
Máy lạnh Panasonic S-28PF1H5
Máy lạnh Panasonic S-28PF1H5
27.300.000 ₫
Máy lạnh Panasonic S-22PF1H5
Máy lạnh Panasonic S-22PF1H5
22.400.000 ₫
Máy lạnh Panasonic S-48PF2H5-8
Máy lạnh Panasonic S-48PF2H5-8
42.100.000 ₫
Máy lạnh Panasonic S-43PF2H5-8
Máy lạnh Panasonic S-43PF2H5-8
38.600.000 ₫
Máy lạnh Panasonic S-34PF2H5-8
Máy lạnh Panasonic S-34PF2H5-8
35.200.000 ₫
Máy lạnh Panasonic S-30PF2H5-8
Máy lạnh Panasonic S-30PF2H5-8
32.250.000 ₫
Máy lạnh Panasonic S-24PF2H5-8
Máy lạnh Panasonic S-24PF2H5-8
29.350.000 ₫
Máy lạnh Panasonic S-21PF2H5-8
Máy lạnh Panasonic S-21PF2H5-8
28.150.000 ₫
Máy lạnh Panasonic S-18PF2H5-8
Máy lạnh Panasonic S-18PF2H5-8
23.000.000 ₫
Máy lạnh Panasonic cassette CS-S24MB4ZW
Máy lạnh Panasonic cassette CS-S24MB4ZW
28.250.000 ₫
Máy lạnh Panasonic cassette CS-S18MB4ZW
Máy lạnh Panasonic cassette CS-S18MB4ZW
24.700.000 ₫
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F50DB4E5 (3 pha) (non-inverter)
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F50DB4E5 (3 pha) (non-inverter)
Liên hệ
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F43DB4E5 (3 pha) (non-inverter)
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F43DB4E5 (3 pha) (non-inverter)
Liên hệ
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F34DB4E5 (3 pha) (non-inverter)
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F34DB4E5 (3 pha) (non-inverter)
Liên hệ
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F28DB4E5 (3 pha)
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F28DB4E5 (3 pha)
32.500.000 ₫
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F34DB4E5 (non-inverter)
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F34DB4E5 (non-inverter)
Liên hệ
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F28DB4E5 (non-inverter)
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F28DB4E5 (non-inverter)
35.000.000 ₫
 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi