logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Thiết bị vệ sinh

Thiết bị vệ sinh

Chọn theo Nhu cầu
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT210CTR
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT210CTR
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT300CM#NW1
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT300CM#NW1
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT240CS#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT240CS#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT236CS#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT236CS#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW897CJW/F#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW897CJW/F#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW897JW/F#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW897JW/F#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW815CJW/F
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW815CJW/F
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW196K/TX801LN
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW196K/TX801LN
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW898CJW/F#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW898CJW/F#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW898JW/F#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW898JW/F#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW103JT1/TL220D/T205QN
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LW103JT1/TL220D/T205QN
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT300C#W
Chậu Rửa Treo Tường ToTo LT300C#W
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT947CS
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT947CS
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT767CR
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT767CR
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT908C
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT908C
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT300CR/LHT300CM/LHT300CRM
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT300CR/LHT300CM/LHT300CRM
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT240CS#W
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT240CS#W
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT236CS#W
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT236CS#W
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT239CR#W
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT239CR#W
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT766CR
Chậu Rửa Chân Lửng ToTo LHT766CR
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB007DCP
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB007DCP
Két nước Toto âm tường WH171A
Két nước Toto âm tường WH171A
Két nước Toto âm tường WH172A
Két nước Toto âm tường WH172A
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB174P#WH
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB174P#WH
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB007D
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB007D
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB170P#SS
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB170P#SS
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB174P#SS
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB174P#SS
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo HMB003CPR-2
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo HMB003CPR-2
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB004CPR
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB004CPR
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB007DP
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB007DP
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB171M#SS
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB171M#SS
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB175M#SS
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB175M#SS
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB176G#WH
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB176G#WH
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB005DNP
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB005DNP
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB005DG
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB005DG
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB170P#WH
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB170P#WH
Nắp Rửa Bàn Cầu ToTo TC392VS
Nắp Rửa Bàn Cầu ToTo TC392VS
Nắp Rửa Bàn Cầu ToTo TC393VS#W
Nắp Rửa Bàn Cầu ToTo TC393VS#W
Nắp Rửa Bàn Cầu ToTo TC600VS
Nắp Rửa Bàn Cầu ToTo TC600VS
Nắp Rửa Bàn Cầu ToTo TC385VS
Nắp Rửa Bàn Cầu ToTo TC385VS
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1740PE#W/DB505R-2B
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1740PE#W/DB505R-2B
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1740HPE#W/DB505R-2B
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1740HPE#W/DB505R-2B
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1720NHPE#W/DB505R-2B
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1720NHPE#W/DB505R-2B
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBYN1716CPTE#W
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBYN1716CPTE#W
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1756PTGE#W
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBY1756PTGE#W
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBYN1710CPE#W/DB505R-3B
Bồn Tắm Gang Tráng Men ToTo FBYN1710CPE#W/DB505R-3B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1560HPE#P/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1560HPE#P/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1750PE#P/TVBF411
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1750PE#P/TVBF411
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1560PE#P/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1560PE#P/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1780PE#P/TVBF411
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1780PE#P/TVBF411
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1710PE#P/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1710PE#P/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1710PE#S/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1710PE#S/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1610PTE#S
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1610PTE#S
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1610HPTE#S
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1610HPTE#S
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1710HPE#SD/B501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1710HPE#SD/B501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1750HPE#P/TVBF411
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1750HPE#P/TVBF411
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1780HPE#P/TVBF411
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1780HPE#P/TVBF411
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1710HPE#P/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1710HPE#P/DB501R-2B
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1610PTE#P
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1610PTE#P
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1610HPTE#P
Bồn Tắm Ngọc Trai ToTo PPY1610HPTE#P
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBS03001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBS03001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBS02001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBS02001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG02001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG02001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG11001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG11001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG01001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG01001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG10001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG10001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TTBR101
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TTBR101
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TTBR102
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TTBR102
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo DB356CR
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo DB356CR
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG09001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG09001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBS03304B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBS03304B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TX441SQ
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TX441SQ
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG07001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG07001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG08001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG08001B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBS01201B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBS01201B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBS02201B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBS02201B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG04201B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG04201B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG10201B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG10201B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG03201B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG03201B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG02201B
Vòi Xả Bồn Gắn Bệ Đá ToTo TBG02201B
Thiết bị nhà vệ sinh được nhiều khách hàng quan tâm khi xây dựng, sửa chữa nhà cửa, các khu đô thị. Với sự phát triển không ngừng của khoa học, kỹ thuật chế tạo, gu thẩm mỹ của con người, các sản phẩm thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng tắm không chỉ dừng lại ở khía cạnh thực hiện nhiệm vụ vệ sinh thông thường, mà nó đã được đưa lên một mức cao hơn, đó là tính thẩm mỹ, sự sang trọng và thể hiện được gu thẩm mỹ của gia chủ.

Thiết bị nhà vệ sinh

Hầu hết các thiết bị vệ sinh hiện nay đều có độ bền cao, thiết kế đẹp, tiện dụng. Đặc biệt có nhiều loại thiết bị vệ sinh chuyên dụng cho các đối tượng khác nhau như người già, trẻ nhỏ, khu công cộng, trường học, bệnh viện, nhà trẻ.

Thiết bị vệ sinh bao gồm những gì?

Ở bài viết dưới đây, hãy cùng Toàn Thắng tìm hiểu về các thiết bị vệ sinh cần thiết cho phòng tắm hoàn chỉnh, theo nghĩa rộng nhé.

 • Bồn cầu

Bồn cầu là thiết bị thiết yếu trong nhà vệ sinh hiện đại. Ngày nay, bồn cầu cũng rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại, màu sắc các tính năng cũng không ngừng cải tiến có thể chống bẩn, sưởi ấm và tự động xả nước sau khi sử dụng tiết kiệm giúp con người thuận tiện hơn trong việc giải quyết những nhu cầu thiết yếu.

 • Chậu rửa lavabo

Chậu rửa lavabo (chậu treo tường, bồn rửa tay, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh hay còn gọi là Lavabo) là vật dụng chứa nước để rửa tay rửa mặt được cố định gắn vào tường, kệ chắc chắn.

Để vận hành thiết bị, cần bổ sung vòi chậu và hệ thống ống dẫn nước. Nước theo van vòi chảy ra chậu để người dùng sử dụng thuận tiện nhất

 • Bồn tắm

Bồn tắm thì thường bắt gặp trong những phòng tắm sang trọng, cao cấp. Chúng là dụng cụ, đồ vật có hình dáng giống như thùng chứa lớn để giữ nước và và phục vụ cho các hoạt động như tắm rửa, thư giãn và được được đặt trong phòng tắm. Ngày nay, đại đa số các bồn tắm hiện đại được làm từ các loại nguyên vật liệu nhân tạo như acrylic hoặc gốm, sứ và ngày càng thay thế cho các vật liệu được sử dụng trước đây như thép, gang, gỗ. Bồn tắm được xem như một thiết bị nội thất dành riêng cho phòng tắm, nó có thể được lắp đặt riêng biệt hoặc kết hợp với bộ sen tắm hiện đại tăng vẻ sang trọng, tăng tính tiện nghi cho người sử dụng.

 • Sen tắm

Sen tắm là thiết bị vệ sinh thiết yếu trong phòng tắm của mỗi gia đình. Sen cây là dòng sản phẩm nhanh chóng được thị trường ưa chuộng bởi đem đến trải nghiệm tắm tốt hơn và khá tiết kiệm nước, giúp phòng tắm hiện đại, tiện nghi và hoàn hảo hơn.

Bình nóng lạnh là thiết bị sử dụng trong các phòng tắm của mỗi gia đình. Bình nóng lạnh còn được gọi là bình nước nóng có nhiều kiểu như: bình nóng lạnh dùng điện, bình nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời, bình nóng lạnh bằng gas. Ngoài ra cũng có các loại bình như: Bình nóng lạnh trực tiếp (làm nóng nước nhanh trên đường ống), bình nóng lạnh gián tiếp (loại có bình chứa). Chức năng cơ bản của bình nóng lạnh là làm nóng nước trước khi đưa ra vòi dùng cho việc tắm hoặc sinh hoạt trong các gia đình.

 • Gương và phụ kiện

Gương và phụ kiện phòng tắm bao gồm rất nhiều loại khác nhau: gương tắm, vòi xịt, móc treo khăn, giá để đồ, gá để xà phòng, lô giấy… Một phòng tắm sang trọng không thể thiếu gương soi hoặc các phụ kiện cao cấp điểm tô.

Một số thiết bị vệ sinh cơ bản như:

 • Bồn cầu
 • Bồn tắm
 • Lavabo rửa mặt
 • Vòi rửa mặt
 • Sen tắm
 • Bộ trộn nước
 • Bồn tiểu nam
 • Gương soi
 • Phụ kiện treo khăn.
Bồn cầu thông minh Nhật Bản giá bao nhiêu? - Cách dùng

Một số thiết bị vệ sinh cơ bản như:

 • Bồn cầu
 • Bồn tắm
 • Lavabo rửa mặt
 • Vòi rửa mặt
 • Sen tắm
 • Bộ trộn nước
 • Bồn tiểu nam
 • Gương soi
 • Phụ kiện treo khăn.

Các thương hiệu thiết bị vệ sinh hàng đầu hiện nay

 • Toto
 • Inax
 • Caesar
 • Hafele
 • Sen tắm
 • Bộ trộn nước
 • Bồn tiểu nam
 • Gương soi
 • Phụ kiện treo khăn.
 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi