logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Thương hiệu  Hafele

Hafele

Chọn theo Nhu cầu
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Bếp điện Domino 2 vùng nấu Hafele HC-R302D 536.61.670
Bếp điện Domino 2 vùng nấu Hafele HC-R302D 536.61.670
Bếp từ Domino 2 vùng nấu Hafele HC-I302D 536.01.900
Bếp từ Domino 2 vùng nấu Hafele HC-I302D 536.01.900
Bếp điện 3 vùng nấu Hafele HC-R603D 536.01.901
Bếp điện 3 vùng nấu Hafele HC-R603D 536.01.901
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I603D 536.61.631
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I603D 536.61.631
Bếp từ 4 vùng nấu Hafele HC-I604D 535.02.040
Bếp từ 4 vùng nấu Hafele HC-I604D 535.02.040
Bếp từ đa vùng nấu Hafele HC-IF60D 536.01.911
Bếp từ đa vùng nấu Hafele HC-IF60D 536.01.911
Bếp điện từ 2 vùng nấu Hafele HC-M772D 536.61.695
Bếp điện từ 2 vùng nấu Hafele HC-M772D 536.61.695
Bếp điện từ 3 vùng nấu Hafele HC-M773D 536.61.705
Bếp điện từ 3 vùng nấu Hafele HC-M773D 536.61.705
Bếp điện 2 vùng nấu Hafele HC-R772D 536.61.685
Bếp điện 2 vùng nấu Hafele HC-R772D 536.61.685
Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I772D 536.61.645
Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I772D 536.61.645
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I773D 536.01.905
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I773D 536.01.905
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-IF77D 536.61.665
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-IF77D 536.61.665
Bếp từ 4 vùng nấu kết hợp hút mùi Hafele HC-IHH77D 536.61.655
Bếp từ 4 vùng nấu kết hợp hút mùi Hafele HC-IHH77D 536.61.655
Bếp điện từ 3 vùng nấu Hafele HC-M773A 536.01.705
Bếp điện từ 3 vùng nấu Hafele HC-M773A 536.01.705
Bếp điện từ 2 vùng nấu Hafele HC-M772B 536.01.815
Bếp điện từ 2 vùng nấu Hafele HC-M772B 536.01.815
Bếp điện từ 2 vùng nấu Hafele HC-M772C 536.61.565
Bếp điện từ 2 vùng nấu Hafele HC-M772C 536.61.565
Bếp điện từ 2 vùng nấu Hafele HC-M772A 536.01.805
Bếp điện từ 2 vùng nấu Hafele HC-M772A 536.01.805
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-IF77A 536.61.555
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-IF77A 536.61.555
Bếp từ 4 vùng nấu kết hợp hút mùi Hafele HC-IHH77A 539.66.822
Bếp từ 4 vùng nấu kết hợp hút mùi Hafele HC-IHH77A 539.66.822
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I773C 536.01.835
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I773C 536.01.835
Máy hút mùi đảo Hafele HH-IS90A 539.81.715
Máy hút mùi đảo Hafele HH-IS90A 539.81.715
29.990.000 ₫
Máy hút mùi đảo Hafele HH-IG90B 539.81.775
Máy hút mùi đảo Hafele HH-IG90B 539.81.775
18.990.000 ₫
Máy hút mùi gắn tường Hafele HH-WI90B 539.81.175
Máy hút mùi gắn tường Hafele HH-WI90B 539.81.175
11.990.000 ₫
Máy hút mùi áp tường Hafele HH-WVG90C 533.89.013
Máy hút mùi áp tường Hafele HH-WVG90C 533.89.013
Máy hút mùi gắn tường Hafele HH-WVG90B 539.89.335
Máy hút mùi gắn tường Hafele HH-WVG90B 539.89.335
15.990.000 ₫
Máy hút mùi gắn tường Hafele HH-WVS90A 533.86.003
Máy hút mùi gắn tường Hafele HH-WVS90A 533.86.003
20.990.000 ₫
Máy hút mùi áp tường Hafele HH-WVGS90A 533.80.203
Máy hút mùi áp tường Hafele HH-WVGS90A 533.80.203
18.990.000 ₫
Máy hút mùi gắn tường Hafele HH-WVG80E 533.86.018
Máy hút mùi gắn tường Hafele HH-WVG80E 533.86.018
20.990.000 ₫
Máy hút mùi âm bàn Hafele HH-TVG90A 539.81.065
Máy hút mùi âm bàn Hafele HH-TVG90A 539.81.065
Máy Hút Mùi HAFELE HH – TG60E 539.81.073
Máy Hút Mùi HAFELE HH – TG60E 539.81.073
Máy Hút Mùi HAFELE HH – TI90D 539.81.085
Máy Hút Mùi HAFELE HH – TI90D 539.81.085
Máy Hút Mùi HAFELE HH – TG90E 539.81.075
Máy Hút Mùi HAFELE HH – TG90E 539.81.075
Máy hút mùi Hafele HH-WVG80C . 538.84.228
Máy hút mùi Hafele HH-WVG80C . 538.84.228
Máy Hút Mùi HAFELE HH-WVG90A 535.82.203
Máy Hút Mùi HAFELE HH-WVG90A 535.82.203
Máy Hút Mùi HAFELE HH-TVG90A 539.81.065
Máy Hút Mùi HAFELE HH-TVG90A 539.81.065
Máy Hút Mùi HAFELE HH – WVG80B 538.84.218
Máy Hút Mùi HAFELE HH – WVG80B 538.84.218
Máy Hút Mùi HAFELE HH – WVG80D 539.81.194
Máy Hút Mùi HAFELE HH – WVG80D 539.81.194
Máy Hút Mùi HAFELE HH – WI70B 539.81.168
Máy Hút Mùi HAFELE HH – WI70B 539.81.168
Máy Hút Mùi HAFELE HH – WI70C 539.81.158
Máy Hút Mùi HAFELE HH – WI70C 539.81.158
Máy Hút Mùi HAFELE HH – WG90B 539.81.185
Máy Hút Mùi HAFELE HH – WG90B 539.81.185
Máy rửa chén Hafele HDW-F60F 533.23.310
Máy rửa chén Hafele HDW-F60F 533.23.310
24.990.000 ₫
Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60D 533.23.250
Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60D 533.23.250
Máy rửa chén kết hợp chậu rửa chén HDW-SD90A 539.20.530
Máy rửa chén kết hợp chậu rửa chén HDW-SD90A 539.20.530
Máy rửa chén Hafele HDW-T50A 538.21.190
Máy rửa chén Hafele HDW-T50A 538.21.190
Máy rửa chén Hafele HDW-HI60C 533.23.120
Máy rửa chén Hafele HDW-HI60C 533.23.120
Máy rửa chén Hafele HDW-HI45A 533.23.275
Máy rửa chén Hafele HDW-HI45A 533.23.275
Máy rửa chén Hafele HDW-HI60B 533.23.210
Máy rửa chén Hafele HDW-HI60B 533.23.210
Máy rửa chén Hafele HDW-F60C 533.23.200
Máy rửa chén Hafele HDW-F60C 533.23.200
Máy rửa chén Hafele HDW-FI60A 533.23.260
Máy rửa chén Hafele HDW-FI60A 533.23.260
Máy rửa chén âm tủ Hafele HDW-I50A 538.21.240
Máy rửa chén âm tủ Hafele HDW-I50A 538.21.240
Lò nướng kết hợp vi sóng độc lập HO-F36A 538.01.221
Lò nướng kết hợp vi sóng độc lập HO-F36A 538.01.221
Lò nướng kết hợp hấp âm tủ Hafele HO-T60B 535.02.711
Lò nướng kết hợp hấp âm tủ Hafele HO-T60B 535.02.711
Lò nướng kết hợp vi sóng HMO-T60A 535.62.551
Lò nướng kết hợp vi sóng HMO-T60A 535.62.551
Lò nướng âm tủ Hafele KT60J 535.62.511
Lò nướng âm tủ Hafele KT60J 535.62.511
Lò nướng Hafele 535.02.611
Lò nướng Hafele 535.02.611
Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60E 535.00.340
Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60E 535.00.340
Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60F 535.00.350
Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60F 535.00.350
Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60C 534.05.571
Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60C 534.05.571
Lò nướng âm tủ Hafele HO-T60D 534.05.561
Lò nướng âm tủ Hafele HO-T60D 534.05.561
Lò nướng âm tủ Hafele ICONIC 535.02.721
Lò nướng âm tủ Hafele ICONIC 535.02.721
Lò nướng âm tủ Hafele HO-K60B 534.05.581
Lò nướng âm tủ Hafele HO-K60B 534.05.581
Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60B 533.02.001
Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60B 533.02.001
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ Hafele HO-KT45B 535.02.731
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ Hafele HO-KT45B 535.02.731
Lò vi sóng kết hợp nướng HM-B38D 538.31.200
Lò vi sóng kết hợp nướng HM-B38D 538.31.200
Lò vi sóng độc lập HW-F30A 538.31.280
Lò vi sóng độc lập HW-F30A 538.31.280
Lò vi sóng Hafele HM-F30A 539.30.180
Lò vi sóng Hafele HM-F30A 539.30.180
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ Hafele HM-B38C 538.01.111
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ Hafele HM-B38C 538.01.111
Lò vi sóng kết hợp nướng Hafele HM-B38A 535.34.000
Lò vi sóng kết hợp nướng Hafele HM-B38A 535.34.000
Lò vi sóng Hafele HM-B38B 535.34.020
Lò vi sóng Hafele HM-B38B 535.34.020
Bếp gas 2 vùng nấu Hafele HC-G782A 538.06.287
Bếp gas 2 vùng nấu Hafele HC-G782A 538.06.287
Bếp gas Domino đơn Hafele HC-G301B 533.02.853
Bếp gas Domino đơn Hafele HC-G301B 533.02.853
Bếp gas 2 vùng nấu Hafele HC-G802B 495.06.051
Bếp gas 2 vùng nấu Hafele HC-G802B 495.06.051
Bếp gas 2 vùng nấu Hafele HC-G802C 495.06.053
Bếp gas 2 vùng nấu Hafele HC-G802C 495.06.053
Bếp gas 3 vùng nấu Hafele HC-G803A 533.02.808
Bếp gas 3 vùng nấu Hafele HC-G803A 533.02.808
Bếp gas 3 vùng nấu Hafele HC-G863B 538.06.298
Bếp gas 3 vùng nấu Hafele HC-G863B 538.06.298
Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 / Màu xám, Mã số: 570.33.530
Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 / Màu xám, Mã số: 570.33.530
17.590.000 ₫
Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 / Màu kem, Mã số: 570.33.430
Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 / Màu kem, Mã số: 570.33.430
17.590.000 ₫
Chậu inox Hafele HS19-SSN1R50 / 1 Hộc rửa, Mã số 567.23.083
Chậu inox Hafele HS19-SSN1R50 / 1 Hộc rửa, Mã số 567.23.083
2.390.000 ₫
Chậu inox Hafele HS20-SSN1R50 / 1 Hộc rửa, Mã số 567.24.000
Chậu inox Hafele HS20-SSN1R50 / 1 Hộc rửa, Mã số 567.24.000
2.690.000 ₫
Chậu inox Hafele HS20-SSN1S50 / 1 Hộc rửa, Mã số 567.20.227
Chậu inox Hafele HS20-SSN1S50 / 1 Hộc rửa, Mã số 567.20.227
4.590.000 ₫
Chậu inox Hafele HS19-SSD1R60 / 1 Hộc rửa, có bàn chờ, Mã số 567.23.093
Chậu inox Hafele HS19-SSD1R60 / 1 Hộc rửa, có bàn chờ, Mã số 567.23.093
2.790.000 ₫
Chậu inox Hafele HS20-SSN1S60 / 1 Hộc rửa, có bàn chờ, Mã số 567.20.266
Chậu inox Hafele HS20-SSN1S60 / 1 Hộc rửa, có bàn chờ, Mã số 567.20.266
5.790.000 ₫
Chậu inox Hafele HS19-SSN2R90 / 2 Hộc bằng nhau, Mã số 567.23.010
Chậu inox Hafele HS19-SSN2R90 / 2 Hộc bằng nhau, Mã số 567.23.010
Chậu inox Hafele HS20-SSN2R90M / 2 Hộc bằng nhau, Mã số 567.20.493
Chậu inox Hafele HS20-SSN2R90M / 2 Hộc bằng nhau, Mã số 567.20.493
4.590.000 ₫
Chậu inox Hafele HS20-SSN2R90S / 2 Hộc bằng nhau, Mã số 567.20.506
Chậu inox Hafele HS20-SSN2R90S / 2 Hộc bằng nhau, Mã số 567.20.506
5.290.000 ₫
Chậu inox Hafele HS20-SSD2R90 / 2 Hộc bằng, có bàn chờ, Mã số 567.20.513
Chậu inox Hafele HS20-SSD2R90 / 2 Hộc bằng, có bàn chờ, Mã số 567.20.513
5.090.000 ₫
Chậu đá Hafele HS20-GED1S80 / Màu xám, Mã số: 570.30.800
Chậu đá Hafele HS20-GED1S80 / Màu xám, Mã số: 570.30.800
11.290.000 ₫
Chậu đá Hafele HS20-GED1S80 / Màu kem, Mã số: 570.30.500
Chậu đá Hafele HS20-GED1S80 / Màu kem, Mã số: 570.30.500
11.290.000 ₫
Chậu đá Hafele HS20-GED1S80 / Màu đen, Mã số: 570.30.300
Chậu đá Hafele HS20-GED1S80 / Màu đen, Mã số: 570.30.300
Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 / Màu xám, Mã số: 570.32.530
Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 / Màu xám, Mã số: 570.32.530
9.090.000 ₫
Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 / Màu kem, Mã số: 570.32.830
Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 / Màu kem, Mã số: 570.32.830
9.090.000 ₫
Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 / Màu đen, Mã số: 570.32.330
Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 / Màu đen, Mã số: 570.32.330
9.090.000 ₫
Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 / Màu đen, Mã số: 570.33.330
Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 / Màu đen, Mã số: 570.33.330
17.590.000 ₫
Chậu inox Hafele HS20-SSN2S90L / 2 Hộc lệch, Mã số 567.20.546
Chậu inox Hafele HS20-SSN2S90L / 2 Hộc lệch, Mã số 567.20.546
7.890.000 ₫
Chậu inox Hafele HS19-SSN2S90S / 2 Hộc bằng nhau, Mã số 567.23.020
Chậu inox Hafele HS19-SSN2S90S / 2 Hộc bằng nhau, Mã số 567.23.020
Vòi rửa chén Hafele HT20-GH1P259 / Màu xám / Đồng mạ màu đá, Mã số 570.82.400
Vòi rửa chén Hafele HT20-GH1P259 / Màu xám / Đồng mạ màu đá, Mã số 570.82.400
10.690.000 ₫
Vòi rửa chén Hafele HF-GI501 569.15.501
Vòi rửa chén Hafele HF-GI501 569.15.501
Vòi rửa chén Hafele HF-GI511 569.15.511
Vòi rửa chén Hafele HF-GI511 569.15.511
Vòi rửa chén Hafele HT19-GH1P278 / Màu đen / Đồng mạ màu đá, Mã số 570.51.380
Vòi rửa chén Hafele HT19-GH1P278 / Màu đen / Đồng mạ màu đá, Mã số 570.51.380
Vòi rửa chén HF-GC311 569.15.311
Vòi rửa chén HF-GC311 569.15.311
Vòi rửa chén Hafele HF-GC301 569.15.301
Vòi rửa chén Hafele HF-GC301 569.15.301
Vòi rửa chén Hafele HT20-CH1F187 / Đồng thau mạ Chrom, Mã số 570.82.230
Vòi rửa chén Hafele HT20-CH1F187 / Đồng thau mạ Chrom, Mã số 570.82.230
Vòi rửa chén Hafele HT20-GH1P259 / Màu đen / Đồng mạ màu đá, Mã số 570.82.300
Vòi rửa chén Hafele HT20-GH1P259 / Màu đen / Đồng mạ màu đá, Mã số 570.82.300
Vòi rửa chén Hafele HT-G280 Cream 570.51.480
Vòi rửa chén Hafele HT-G280 Cream 570.51.480
Vòi rửa chén Hafele HT-G280 Silver 570.51.580
Vòi rửa chén Hafele HT-G280 Silver 570.51.580
Vòi rửa chén Hafele HTG220 Cream 570.51.490
Vòi rửa chén Hafele HTG220 Cream 570.51.490
Vòi rửa chén Hafele HT19-GH1F270 570.51.590
Vòi rửa chén Hafele HT19-GH1F270 570.51.590
Vòi rửa chén HF-GM401 569.15.401
Vòi rửa chén HF-GM401 569.15.401
Vòi rửa chén HF-GM411 569.15.411
Vòi rửa chén HF-GM411 569.15.411
Vòi rửa chén Hafele HT- G220 Black 570.51.390
Vòi rửa chén Hafele HT- G220 Black 570.51.390
Vòi rửa chén Hafele HT20-GH1P259 / Màu kem / Đồng mạ màu đá, Mã số 570.82.500
Vòi rửa chén Hafele HT20-GH1P259 / Màu kem / Đồng mạ màu đá, Mã số 570.82.500
10.690.000 ₫
Vòi rửa chén Hafele Arges 570.51.050
Vòi rửa chén Hafele Arges 570.51.050
Vòi rửa chén Hafele 570.51.280
Vòi rửa chén Hafele 570.51.280
Vòi rửa chén Hafele BLANCO MIDA 569.04.240
Vòi rửa chén Hafele BLANCO MIDA 569.04.240
Vòi rửa chén Hafele HT20-CH1P259 / Dây rút / Đồng thau mạ Chrom, Mã số 570.82.210
Vòi rửa chén Hafele HT20-CH1P259 / Dây rút / Đồng thau mạ Chrom, Mã số 570.82.210
9.990.000 ₫
Tủ lạnh Side by Side HF-SBSID 534.14.020
Tủ lạnh Side by Side HF-SBSID 534.14.020
Tủ lạnh Side by Side HF-SBSIC 534.14.250
Tủ lạnh Side by Side HF-SBSIC 534.14.250
Tủ lạnh Side by Side HF-SBSIB 539.16.230
Tủ lạnh Side by Side HF-SBSIB 539.16.230
Tủ lạnh mini Hafele HF-M42S 568.27.257
Tủ lạnh mini Hafele HF-M42S 568.27.257
Tủ lạnh mini Hafele HF-M42G 538.11.500
Tủ lạnh mini Hafele HF-M42G 538.11.500
Tủ lạnh Hafele HF-MULA 534.14.040
Tủ lạnh Hafele HF-MULA 534.14.040
Tủ lạnh Hafele H-BF234 534.14.230
Tủ lạnh Hafele H-BF234 534.14.230
Tủ lạnh âm Hafele HF-BI60B 533.13.050
Tủ lạnh âm Hafele HF-BI60B 533.13.050
Kệ Nâng Hạ Cửa 900mm Hafele Imove 504.68.315
Kệ Nâng Hạ Cửa 900mm Hafele Imove 504.68.315
Kệ Nâng Hạ Cửa 600mm Hafele Imove 504.68.313
Kệ Nâng Hạ Cửa 600mm Hafele Imove 504.68.313
Kệ Nâng Hạ Cửa 600mm Hafele Imove 504.68.923
Kệ Nâng Hạ Cửa 600mm Hafele Imove 504.68.923
Kệ Nâng Hạ Cửa 900mm Hafele Imove 504.68.915
Kệ Nâng Hạ Cửa 900mm Hafele Imove 504.68.915
Kệ Nâng Hạ Cửa 600mm Hafele Imove 504.68.913
Kệ Nâng Hạ Cửa 600mm Hafele Imove 504.68.913
Kệ Nâng Hạ Cửa 600mm Hafele Imove 504.68.323
Kệ Nâng Hạ Cửa 600mm Hafele Imove 504.68.323
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 4 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.29.482
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 4 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.29.482
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Trái Hafele Leman II 541.29.481
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Trái Hafele Leman II 541.29.481
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.29.480
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.29.480
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 4 Tầng Xoay Trái Hafele Leman II 541.32.673
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 4 Tầng Xoay Trái Hafele Leman II 541.32.673
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 4 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.32.672
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 4 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.32.672
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Trái Hafele Leman II 541.32.671
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Trái Hafele Leman II 541.32.671
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.32.670
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.32.670
Rổ Góc Xoay Phải Hafele MagicCorner 546.17.005
Rổ Góc Xoay Phải Hafele MagicCorner 546.17.005
Rổ Góc Xoay Trái Hafele MagicCorner 546.17.004
Rổ Góc Xoay Trái Hafele MagicCorner 546.17.004
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 4 Tầng Xoay Trái Hafele Leman II 541.29.483
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 4 Tầng Xoay Trái Hafele Leman II 541.29.483
Tủ Đồ Khô 4 Khay Cửa 400mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.513
Tủ Đồ Khô 4 Khay Cửa 400mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.513
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 300mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.541
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 300mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.541
Tủ Đồ Khô 4 Khay Cửa 300mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.511
Tủ Đồ Khô 4 Khay Cửa 300mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.511
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 400mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.633
Tủ Đồ Khô 6 Khay Cửa 400mm Hafele Dispensa 90 độ 546.54.633
Dây cấp nước 400mm cho vòi lạnh Hafele 589.63.902
Dây cấp nước 400mm cho vòi lạnh Hafele 589.63.902
Vòi lạnh gắn tường có đầu răng Hafele 495.61.020
Vòi lạnh gắn tường có đầu răng Hafele 495.61.020
Vòi lạnh gắn tường Hafele 589.25.540
Vòi lạnh gắn tường Hafele 589.25.540
Vòi lạnh VIGOR 140 Hafele 495.61.137
Vòi lạnh VIGOR 140 Hafele 495.61.137
Vòi lạnh VIGOR 100 Hafele 495.61.138
Vòi lạnh VIGOR 100 Hafele 495.61.138
Bộ xả rời cho lavabo không có xả tràn 589.29.991
Bộ xả rời cho lavabo không có xả tràn 589.29.991
Bộ xả rời cho lavabo có xả tràn 589.29.995
Bộ xả rời cho lavabo có xả tràn 589.29.995
Bộ phận tiếp nước tường 589.30.814
Bộ phận tiếp nước tường 589.30.814
Phụ kiện cấp nước cho sen tay - 27414000 589.50.706
Phụ kiện cấp nước cho sen tay - 27414000 589.50.706
Van khóa cho toilet và vòi xịt vệ sinh 589.29.994
Van khóa cho toilet và vòi xịt vệ sinh 589.29.994
Van khóa cho vòi lavabo 589.29.999
Van khóa cho vòi lavabo 589.29.999
Bộ âm cho bộ trộn bồn tắm 4 lỗ 589.55.966
Bộ âm cho bộ trộn bồn tắm 4 lỗ 589.55.966
Bộ âm cho bộ trộn bồn tắm 4 lỗ 589.29.951
Bộ âm cho bộ trộn bồn tắm 4 lỗ 589.29.951
ỐNG XẢ THẢI PTRAP 589.29.923
ỐNG XẢ THẢI PTRAP 589.29.923
Siphon cho lavabo 589.29.930
Siphon cho lavabo 589.29.930
Siphon Flowstar S cho chậu sứ 589.29.920
Siphon Flowstar S cho chậu sứ 589.29.920
Giá treo và cọ vệ sinh Logis 580.61.370
Giá treo và cọ vệ sinh Logis 580.61.370
Tay vịn phòng tắm Logis 580.61.380
Tay vịn phòng tắm Logis 580.61.380
Giá treo giấy vệ sinh Logis 580.61.342
Giá treo giấy vệ sinh Logis 580.61.342
Giá treo giấy vệ sinh có nắp che Logis 580.61.341
Giá treo giấy vệ sinh có nắp che Logis 580.61.341
Chuông cửa camera Hafele SVL-740 959.23.086
Chuông cửa camera Hafele SVL-740 959.23.086
Màn hình cửa SVM-770HD 959.23.097
Màn hình cửa SVM-770HD 959.23.097
Camera chuông cửa SVD-700HD 959.23.096
Camera chuông cửa SVD-700HD 959.23.096
KHÓA ĐIỆN TỬ HAFELE EL3300-TK 225.12.650
KHÓA ĐIỆN TỬ HAFELE EL3300-TK 225.12.650
Khóa điện tử Hafele cho cửa kính ER4400-TC màu đen có remote 912.05.701
Khóa điện tử Hafele cho cửa kính ER4400-TC màu đen có remote 912.05.701
Khóa điện tử Hafele cho cửa kính ER4400-TC màu đen không có remote 912.05.700
Khóa điện tử Hafele cho cửa kính ER4400-TC màu đen không có remote 912.05.700
Tay nắm thông minh EH6000 912.05.851
Tay nắm thông minh EH6000 912.05.851
Khóa điện tử Hafele EL6500-TCS cửa nhôm Xingfa mở trượt 912.05.970
Khóa điện tử Hafele EL6500-TCS cửa nhôm Xingfa mở trượt 912.05.970
Khóa điện tử Hafele EL6500-TCS cửa nhôm Xingfa mở xoay ra ngoài 912.20.120
Khóa điện tử Hafele EL6500-TCS cửa nhôm Xingfa mở xoay ra ngoài 912.20.120
Khóa điện tử Hafele EL6500-TCS cửa gỗ mở trượt 912.20.130
Khóa điện tử Hafele EL6500-TCS cửa gỗ mở trượt 912.20.130
Khóa điện tử Hafele EL6500-TCS cửa gỗ mở xoay 912.20.122
Khóa điện tử Hafele EL6500-TCS cửa gỗ mở xoay 912.20.122
Khóa điện tử Hafele DL7000 - 912.05.497
Khóa điện tử Hafele DL7000 - 912.05.497
Khóa điện tử Hafele EL7000-TC màu đen thân khóa lớn 912.05.496
Khóa điện tử Hafele EL7000-TC màu đen thân khóa lớn 912.05.496
Khóa điện tử Hafele EL7000-TC màu đen thân khóa nhỏ 912.05.495
Khóa điện tử Hafele EL7000-TC màu đen thân khóa nhỏ 912.05.495
Khóa điện tử Hafele EL7200-TC màu đen thân khóa lớn 912.05.715
Khóa điện tử Hafele EL7200-TC màu đen thân khóa lớn 912.05.715
Khóa điện tử Hafele EL7200-TC màu đen thân khóa nhỏ 912.05.714
Khóa điện tử Hafele EL7200-TC màu đen thân khóa nhỏ 912.05.714
Khóa điện tử Hafele EL7500-TC màu vàng hồng thân khóa lớn 912.05.685
Khóa điện tử Hafele EL7500-TC màu vàng hồng thân khóa lớn 912.05.685
Khóa điện tử Hafele EL7500-TC màu vàng hồng thân khóa nhỏ 912.05.684
Khóa điện tử Hafele EL7500-TC màu vàng hồng thân khóa nhỏ 912.05.684
Khóa điện tử Hafele EL7500-TC màu vàng thân khóa nhỏ 912.05.728
Khóa điện tử Hafele EL7500-TC màu vàng thân khóa nhỏ 912.05.728
Khóa điện tử Hafele EL7500-TC màu vàng thân khóa lớn 912.05.729
Khóa điện tử Hafele EL7500-TC màu vàng thân khóa lớn 912.05.729
Bas cuối cho thanh treo quần áo mạ niken OVA 30 x 15 mm Hafele 803.33.757
Bas cuối cho thanh treo quần áo mạ niken OVA 30 x 15 mm Hafele 803.33.757
11.000 ₫
Thanh treo quần áo Häfele Loox Nhôm Hafele 833.72.790
Thanh treo quần áo Häfele Loox Nhôm Hafele 833.72.790
500.000 ₫
Giá treo quần áo Đầu Ova 30 x 15 Hafele 801.21.837
Giá treo quần áo Đầu Ova 30 x 15 Hafele 801.21.837
660.000 ₫
Giá treo quần áo Đầu Ova 30 x 15 Hafele 801.21.836
Giá treo quần áo Đầu Ova 30 x 15 Hafele 801.21.836
330.000 ₫
Giá treo quần áo Đầu Ova 30 x 15 Hafele 801.21.835
Giá treo quần áo Đầu Ova 30 x 15 Hafele 801.21.835
220.000 ₫
Giá treo quần áo Đầu Ova 30 x 15 Hafele 801.21.833
Giá treo quần áo Đầu Ova 30 x 15 Hafele 801.21.833
110.000 ₫
Bas giữa thanh ray cho giá treo quần áo vuông 34 x 12 x 3000 mm Hafele 804.21.191
Bas giữa thanh ray cho giá treo quần áo vuông 34 x 12 x 3000 mm Hafele 804.21.191
85.000 ₫
Bas treo cuối cho giá treo quần áo vuông 34 x 12 x 3000 mm Hafele 804.21.199
Bas treo cuối cho giá treo quần áo vuông 34 x 12 x 3000 mm Hafele 804.21.199
85.000 ₫
Bas treo cuối cho giá treo quần áo vuông 34 x 12 x 3000 mm Hafele 804.21.190
Bas treo cuối cho giá treo quần áo vuông 34 x 12 x 3000 mm Hafele 804.21.190
75.000 ₫
Giá treo quần áo vuông 34 x 12 x 3000 mm Hafele 804.21.103
Giá treo quần áo vuông 34 x 12 x 3000 mm Hafele 804.21.103
650.000 ₫
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu chestnut Hafele 805.11.154
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu chestnut Hafele 805.11.154
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu chestnut Hafele 805.11.153
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu chestnut Hafele 805.11.153
1.190.000 ₫
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu chestnut Hafele 805.11.152
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu chestnut Hafele 805.11.152
1.090.000 ₫
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu trắng Hafele 805.11.754
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu trắng Hafele 805.11.754
1.290.000 ₫
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu trắng Hafele 805.11.753
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu trắng Hafele 805.11.753
1.190.000 ₫
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu trắng Hafele 805.11.752
Tay nâng móc áo có giảm chấn màu trắng Hafele 805.11.752
1.090.000 ₫
Giá giày có thể mở rộng chứa tối đa 20 đôi giày màu trắng Hafele 806.22.400
Giá giày có thể mở rộng chứa tối đa 20 đôi giày màu trắng Hafele 806.22.400
15.990.000 ₫
Giá giày có thể mở rộng chứa tối đa 20 đôi giày màu đen Hafele 806.22.700
Giá giày có thể mở rộng chứa tối đa 20 đôi giày màu đen Hafele 806.22.700
15.990.000 ₫
Giá giày có thể mở rộng chứa tối đa 20 đôi giày màu xám Hafele 806.22.500
Giá giày có thể mở rộng chứa tối đa 20 đôi giày màu xám Hafele 806.22.500
15.990.000 ₫
Giá giày có thể mở rộng chứa tối đa 50 đôi giày màu đen Hafele 806.22.401
Giá giày có thể mở rộng chứa tối đa 50 đôi giày màu đen Hafele 806.22.401
26.990.000 ₫
Hafele là thương hiệu của Đức, Thành lập năm 1923 tại thành phố Nagold, Đức,. Với những thành công trong lĩnh vực phụ kiện nội thất, phụ kiện công trình cao cấp và hệ thống khóa điện tử tiên tiến, Häfele ngày nay là một trong những công ty cung cấp công nghệ phụ kiện lớn nhất trên thế giới với 37 công ty con và dòng sản phẩm đa dạng hiện diện tại hơn 150 quốc gia. Nền tảng 90 năm kinh nghiệm và không ngừng đổi mới, sáng tạo đã giúp Häfele phát triển ngày càng mạnh mẽ và trở thành một doanh nghiệp hàng đầu mang đến các giải pháp tối ưu cho nhà ở và công trình. Logo Hafele

Thương hiệu Hafele

Hafele - Thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

Hafele là thương hiệu toàn cầu của Liên Bang Đức. Tại Việt Nam, Hafele là thương hiệu nổi tiếng, với nhiều sản phẩm, phụ kiện và thiết bị trong gia đình. Hafele hoạt kinh doanh tại Việt Nam với nhiều sản phẩm: Thiết bị nhà bếp, thiết bị vệ sinh, phụ kiện tủ bếp, phụ kiện đồ gỗ, khóa điện tử...Hãng được nhiều khách hàng cá nhân, chủ đầu tư tin tưởng sử dụng.

Các dòng sản phẩm Hafele nổi bật

 • Bếp điện từ Hafele:

Bếp điện từ Hafele có lựa chọn, từ bếp đơn đến bếp đa vùng nấu. Sản phẩm bếp điện từ của Hafele tích hợp nhiều ưu điểm như chức năng nấu nhanh Booster, chức năng hẹn giờ nấu, chức năng nhận diện đáy nồi, chức năng báo dư nhiệt...qua đó đem đến sự an toàn, tiện lợi cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Xem chi tiết: Bếp điện từ Hafele

 • Bếp gas âm Hafele

Bếp Gas âm Hafele hiện được bán tại Việt Nam gồm các loại bếp Domino, bếp gas 2 vùng nấu, bếp gas 3 vùng nấu. Hãng có chính sách bảo hành chính hãng 3 năm cho các sản phẩm bếp gas âm thương hiệu Hafele.

Xem chi tiết: Bếp Gas âm Hafele

 • Máy hút mùi Hafele.

Hafele là hãng có sản phẩm máy hút mùi khá đa dạng, nhiều sản phẩm độc đáo. Sản phẩm của hãng có phổ giá tương đối rộng, nhiều lựa chọn và rất được khách hàng yêu mến. Đối với các sản phẩm hút mùi Hafele, có một số sản phẩm đã có sẵn than hoạt tính, và một số sản phẩm chưa có sẵn than hoạt tính, có thể đi ống khói.

Xem chi tiết: Máy hút mùi Hafele

 • Lò nướng Hafele

Lò nướng Hafele là loại lắp âm tủ, dung tích lò từ 40L đến hơn 70L phù hợp cho hầu hết các nhu cầu nấu nướng của mỗi gia đình. Một số tính năng của lò như nướng xiên quay, nướng đối lưu kết hợp quạt, nướng thanh nhiệt trên, nướng thanh nhiệt dưới, nướng hẹn giờ. Ngoài ra hãng còn có một số sản phẩm lò nướng kết hợp lò vi sóng, đem đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

 • Máy rửa chén Hafele.

Máy rửa chén Hafele có 3 dạng chính: Độc lập, âm tủ và kết hợp chậu. Mỗi loại có những đặc tính khác nhau, phù hợp với các không gian lắp đặt khác nhau, do đó tùy vào nhu cầu của gia đình bạn có thể chọn sản phẩm phù hợp nhất.

Xem chi tiết: Máy rửa chén Hafele

 • Lò vi sóng âm tủ Hafele.

Các sản phẩm lò vi sóng Hafele có nhiều kiểu dáng và công năng nướng. Dung tích lò từ 20 đến 25L đem đến sự thoải mái cho người sử dụng. Hiện Hafele là hãng có nhiều mẫu lò vi sóng âm tủ nhất hiện nay.

 • Chậu rửa chén Hafele.

Chậu rửa chén cũng là một thế mạnh của Hafele. Hãng có rất nhiều mẫu chậu rửa chén thuộc 2 chất liệu: Inox và bột đá Granite tự nhiên, cho căn bếp thêm sang trọng và tiện lợi. Một điều đặc biệt khách hàng có thể nhận thấy ở sản phẩm Chậu Hafele, đó là chất lượng của bộ xi phông, luôn là một trong những hãng có chất lượng nhất, an toàn và chắc chắn nhất.

 • Vòi rửa chén Hafele

Vòi rửa chén Hafele rất đa dạng, từ vòi inox đến vòi đồng thau mạ chrome sáng bóng. Ngoài ra đầu vòi còn trang bị lớp chống ồn, tạo bọt êm ái và có thêm nhiều sản phẩm có đầu dây rút tiện lợi hơn.

 • Phụ kiện tủ bếp Hafele

Phụ kiện tủ bếp Hafele rất đa dạng, gồm nhiều loại sản phẩm có chất lượng tốt, bền đẹp và tiện dụng. Phụ kiện bếp Hafele kể đến như: Phụ kiện tủ bếp trên, phụ kiện góc tủ, kệ chén nâng hạ, thùng rác tủ bếp, mâm xoay tủ bếp.

 • Thiết bị vệ sinh Hafele

Thiết bị vệ sinh Hafele chưa phải là thế mạnh của hãng. Tuy nhiên hãng cũng có bộ sưu tập sản phẩm đa dạng, từ bồn cầu, chậu rửa mặt, bồn tắm, vòi lavabo, sen cây...qua đó đem lại sự lựa chọn khá phong phú cho khách hàng

 • Khóa điện tử Hafele

Khóa điện tử Hafele rất được khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Sản phẩm của hãng đa dạng về mẫu mã, chất lượng và giá thành hợp lý. Hiện nay hãng đang chú trọng vào các sản phẩm khóa điện tử có tính tiện dụng cao, tăng độ bảo mật và tích hợp nhiều công nghệ ưu việt.

 • Tủ lạnh Hafele

Tủ lạnh Hafele có nhiều loại, như tủ lạnh Side by side, tủ lạnh Mini dùng cho nhà hàng, khách sạn, hay mẫu tủ lạnh 4 cánh tiện lợi.

Mua thiết bị nhà bếp Hafele chính hãng

Bạn muốn mua sản phẩm Hafele chính hãng, ghé ngay các showroom của Hành Tinh XANH để tham khảo sản phẩm. Hoặc bạn có thể đặt hàng online trên website www.hanhtinhxanh.com, hoặc liên hệ Hotline: 1900.0210 để được mua hàng chính hãng từ Hành Tinh XANH nhé.

Thông tin về Hành Tinh XANH


Hotine bán hàng hành tinh xanh Hotline bảo hành Hành Tinh XANH
Thời gian làm việc: 7h30 đến 21h - Từ Thứ 2 đến Chủ nhật
 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi